free bootstrap website building software

ongekende mogelijkheden

Woonboerderij 't Slot aan de Grotestraat 41 / 41A in Heesbeen kent door zijn ligging en grootte ongekende mogelijkheden.

Zo zijn er legio mogelijheden om het enorme achterhuis bij de woning te trekken. Of splitsing in 2 woningen.

Bij de herziening van het bestemmingsplan buitengebied Heusden in 2014 is het bouwblok van de schuur vergroot naar 6400 m2. Dit biedt veel uitbreidingsmogelijkheden.

De achtergelegen schapenschuur en de weilanden worden nu nog ingezet voor het hobbymatig houden van schapen. Deze weilanden zijn relatief hoog gelegen in de polder, wat de agrarische gebruikswaarde verhoogt.     

Mogelijkheden bestemmingsplan gemeente Heusden

Het bestemmingsplan Buitengebied gemeente heusden is in 2014 definitief vastgesteld. Voor 't Slot te Heesbeen is een verruiming van de bouwmogelijheden verleend:

Het bouwvlak is verruimd naar ca. 6400 m2.

Verordening Ruimte en NGE's

De verordening Ruimte van Provincie Noord-Brabant (vastgesteld in 2014) bepaalt de mogelijkheden en eventuele beperkingen in een bepaald gebied.

In 2011 is de milieuvergunning door de Provincie vastgelegd op 77 kg NH3/jaar, overeenkomend met 5,81 NGE's.